Smučarski tečaj smučišča Rudno

Prijava na smučarski tečaj smučišča Rudno

S pomočjo spodnjega obrazca lahko prijavite tečajnike na 20 urni skupinski smučarski tečaj smučišča Rudno. Tečaj se bo izvajal 10 krat po 2 uri z vmesnim odmorom, v kateri udeleženec prejme brezplačni čaj. Na koncu tečaja organiziramo zaključek, kjer otroci prikažejo staršem pridobljeno znanje (običajno v obliki simboličnega tekmovanja med veleslalomskimi vratci, kar ni obvezno). Po prikazu znanja vsak udeleženec prejme priznanje v obliki diplome.

Cena za enega tečajnika je 125€, vsakemu naslednjemu družinskemu članu priznamo popust v višini 10€. Cena vključuje organizacijo, 20 urni tečaj, čaj med odmorom, priznanje ob zaključku in smučarsko vozovnico.

Več podatkov o naši šoli smučanja lahko najdete na spletni strani društva pod skupinskim tečaji.


Trenutno razpisani termini

Ni razpisanega termina.

Obveščanje o prostih mestih

V kolikor bi želeli prejeti obvestilo, ko se sprosti mesto za prijavo ali odpre nov termin nam posredujte vaš kontaktni e-mail. Obveščeni boste le enkrat, nato je potrebna ponovna prijava.


E-mail bomo uporabili zgolj za namene obveščanja o prostih terminih. Več informacij o varstvu osebnim podatkov si lahko preberete tukaj.

Splošni pogoji

 • Športno društvo »Buldožerji« Rudno sprejema prijave do zapolnitve razpisanih mest. Po tem prijava ne bo več mogoča in bo dostop do portala onemogočen.
 • Cena običajne izvedbe tečaja (10 obiskov po 2 uri) je 125€. Za vsakega naslednjega otroka v družini se prizna popust v višini 10€. V kolikor je termin izveden v drugačni obliki potem ustrezno prilagodimo ceno in le-to objavimo na naši spletni strani.
 • Takoj po prijavi prejme prijavitelj na spletni naslov račun.
 • Prijava je potrjena s plačilom zneska na transakcijski račun društva v petih dneh od prijave na tečaj.
 • Po izvedenem plačilu na spletni naslov prijavitelj prejme potrdilo o plačilu oz. predračun. To je hkrati tudi potrdilo o prijavi na tečaj.
 • Če prijavitelj v petih dneh ne plača tečaja, prijava ni upoštevana. O tem prijavitelj prejme obvestilo na spletni naslov.
 • Če ne prejmemo dovolj potrjenih prijav, se portal ponovno odpre za nove prijave do zapolnitve mest.
 • V primeru, da organizator ne more v celoti ali delno izpeljati tečaja zaradi pomanjkanja snega ali drugih opravičljivih razlogov, bomo prijavitelju vrnili sorazmerni vplačani znesek.
 • Prijavitelj se obvezuje da bo skrbel za udeležbo tečajnika na tečaju ob dogovorjenih terminih. Za posamezne izostanke tečajnika organizator ne vrača vplačanih zneskov ali daje druge ugodnosti.
 • V primeru daljše odsotnosti tečajnika zaradi bolezni (več kot tri zaporedne učne temine), organizator na podlagi zdravniškega potrdila vrne sorazmerni del tečajnine.
 • Tečaje bomo predvidoma organizirali v treh terminih, prvega takoj, ko bodo to omogočale snežne razmere. Z vsakim naslednjim nadaljujemo po dokončanju predhodnega.
 • O pričetku tečaja prijavitelje obveščamo preko spletnega naslova, objav na naši spletni strani in preko SMS sporočila.
 • Tečaji potekajo glede na razmere na smučišču 10 krat po 2 uri, predvideno 2 do 4 krat tedensko. Med odmorom tečajniki prejmejo topel čaj.
 • Termine naslednjega tečaja sproti določa učitelj smučanja in obvešča tečajnike ustno ob zaključku tečaja.
 • Ob koncu tečaja sledi še zaključna prireditev, kjer otroci pridobljeno znanje prikažejo staršem. Ob tem prejmejo priznanje.